Czasowniki nieregularne

10 fiszek    hemik    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 02:30
 
Pytanie język polski
Odpowiedź italiano

jechać
ANDARE vado vai va andiamo andate vanno

robić
FARE faccio fai fa facciamo fate fanno

wychodzić
USCIRE esco esci esce usciamo uscite escono

przyjść
VENIRE vengo vieni viene veniamo venite vengono

grać
grać po włosku
GIOCARE gioco giochi gioca giochiamo giocate giocano

mieć
AVERE ho hai ha abbiamo avete hanno

być
ESSERE sono sei é siamo siete sono

móc
POTERE posso puoi puó possiamo potete possono

chcieć
VOLERE voglio vuole vogliamo volete vogliono

musieć
DOVERE devo devi deve dobbiamo dovete devono