Wzory skróconego mnożenia

7 fiszek    rafal    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 01:45
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

kwadrat sumy
(a+b)2 = a2 + 2ab + b2

sześcian sumy
(a+b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

kwadrat różnicy
(a-b)2 = a2 - 2ab + b2

sześcian różnicy
(a-b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3

różnica kwadratów
a2-b2 = (a-b) * (a+b)

suma sześcianów
a3 + b3 = (a+b) * (a2 - ab + b2)

różnica sześcianów
a3 - b3 = (a - b) * (a2 + ab + b2)