Wzory skróconego mnożenia

7 fiszek    rafal   
rozpocznij naukę drukuj graj sprawdź się
Pytanie polski
Odpowiedź polski

kwadrat sumy
rozpocznij naukę
(a+b)2 = a2 + 2ab + b2

sześcian sumy
rozpocznij naukę
(a+b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

kwadrat różnicy
rozpocznij naukę
(a-b)2 = a2 - 2ab + b2

sześcian różnicy
rozpocznij naukę
(a-b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3

różnica kwadratów
rozpocznij naukę
a2-b2 = (a-b) * (a+b)

suma sześcianów
rozpocznij naukę
a3 + b3 = (a+b) * (a2 - ab + b2)

różnica sześcianów
rozpocznij naukę
a3 - b3 = (a - b) * (a2 + ab + b2)