Formy podstawowe czasowników mocnych i nieregularnych-niemiecki(II część)

53 fiszki    RadosnaMisia1407    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 13:15
 
Pytanie język polski
Odpowiedź Deutsch

marznąć
frieren friert fror gefroren(haben)

rodzić
gebären gebärt gebar geboren(haben)

dawać
dawać po niemiecku
geben gibt gab gegeben(haben)

podobać się
gefallen gefällt gefiel gefallen(haben)

iść
iść po niemiecku
gehen geht ging gegangen(sein)

powieść się, udać się
gelingen gelingt gelang gelungen(sein)

obowiązywać, mieć znaczenie
gelten gilt galt gegolten

rozkoszować się
genießen genießt genoss genossen(haben)

wydarzyć się
geschehen geschieht geschah geschechen(sein)

podlewać
podlewać po niemiecku
gießen gießt goss gegossen(haben)

wygrywać,zwyciężać
gewinnen gewinnt gewann gewonnen(haben)

sięgać
greifen greift griff gegriffen

mieć
haben hat hatte gehabt(haben)

trzymać
halten hält hielt gehalten(haben)

wisieć
hängen hängt hing gehangen

podnosić
heben hebt hob gehoben(haben)

nazywać
heißen heißt hieß geheißen(haben)

pomagać
helfen hilft half geholfen(haben)

znać
kennen kennt kannte gekannt(haben)

brzmieć
klingen klingt klang geklungen(haben)

przychodzić
kommen kommt kam gekommen(sein)

móc, umieć,potrafić
können kann konnte gekonnt(haben)

załadować
laden lädt lud geladen(haben)

pozwalać
lassen lässt ließ gelassen(haben)

biec
laufen läuft lief gelaufen(sein)

cierpieć
leiden leidet litt gelitten(haben)

pożyczać
leihen leiht lieh geliehen(haben)

czytać
czytać po niemiecku
lesen liest las gelesen(haben)

leżeć
leżeć po niemiecku
liegen liegt lag gelegen(haben)

kłamać
kłamać po niemiecku
lügen lügt log gelogen(haben)

mierzyć
mierzyć po niemiecku
messen misst maß gemessen(haben)

lubić
lubić po niemiecku
mögen mag mochte gemocht(haben)

musieć
müssen muss musste gemusst(haben)r

rozmyślać,rozważać
nachdenken denkt nach dachte nach nachgedacht (haben)

brać
nehmen nimmt nahm genommen(haben)

nazywać
nennen nennt nannte genannt(haben)

gwizdać
pfeifen pfeift pfiff gepfiffen(haben)

radzić,zgadywać
raten rät riet geraten(haben)

jeździć konno
jeździć konno po niemiecku
reiten reitet itt geritten(sein)

pędzić, biec
rennen rennt rannte gerannt(sein)

pachnieć,wąchać
riechen riecht roch gerochen(haben)

wołać
wołać po niemiecku
rufen ruft rief gerufen(haben)

tworzyć
schaffen schafft schuf geschaffen(haben)

świecić
scheinen scheint schien geschienen(haben)

pchać
schieben schiebt schob geschoben(haben)

strzelać
strzelać po niemiecku
schießen schießt schoss geschossen(haben)

spać
spać po niemiecku
schlafen schläft schlief geschlafen

bić
schlagen schlägt schlug geschlagen(haben)

zamykać
schließen schließt schloss geschlossen(haben)

ciskać,wyrzucić
schmeißen schmeißt schmiss geschmissen(haben)

kroić
kroić po niemiecku
schneiden schneidet schnitt geschnitten(haben)

pisać
pisać po niemiecku
schreiben schreibt schrieb geschrieben(haben)

krzyczeć
krzyczeć po niemiecku
schreien schreit schrie geschrien(haben)