Historia, rozdział 3: Średniowieczne miasto i jego mieszkańcy , dział II , klasa II gim.

30 fiszek    AgatheO    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 07:30
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Co zapewniało mieszkańcom podgrodzi bezpieczeństwo ?
Umocnienia i stacjonująca w pobliżu drużyna książęca .

Kto mieszkał w podgrodziach ?
Rodziny wojów , kupcy i rzemieślnicy

Co było podstawą utrzymania tamtejszej ludności ?
Rolnictwo .

Kiedy na ziemiach polskich powstawały pierwsze miasta ?
w XII i XII w .

W wyniku czego wzrosła liczba mieszkańców ; nastąpił rozwój handlu i rzemiosła ?
W wyniku napływu osadników z Niemiec i Niderlandów ( chłopów , rzemieślników kupców )

Gdzie były pierwsze lokacje w Polsce i w którym roku ?
W Środzie Śląskiej - ok 1220 r i w Chełmnie - 1233 r.

Prawo lokacyjne-
zbiór przepisów , liczne przywileje , które władca nadawał nowym miastom .

Rynek -
centralny punkt średniowiecznego miasta , główne miejsce handlu .

Ratusz -
wznosił się na środku rynku , pełnił funkcję siedziby władz miasta

Waga -
była ustawiana obok ratusza , ważono na niej towary kupców .

Pręgierz
słup , do którego przywiązywano skazanego przestępcę w celu publicznego ukarania . ( Np. kamienny pręgierz z Bystrzycy Kłodzkiej )

Jaka była najczęściej stosowana kara ?
Chłosta .

Gdzie stawiano murowane kamienice ?
Wokół rynku i wzdłuż najważniejszych ulic .

Targowiska-
specjalizowały się w sprzedaży towarów określonego rodzaju , dlatego znajdowały się w różnych częściach miasta .( targ rybny, targ węglowy, targ drzewny )

Mury -
zapewniały ochronę przed najazdami . Z czasem zaczęti dibudowywać wieże obronne i otaczano je fosami .

Prawo magdeburskie -
najczęściej stosowane prawo . Miasta miały prostokątny rynek i regularną sieć ulic przecinających się pod kątem prostym .

Prawo lubeckie -
miasta położone na wybrzeżu Bałtyku. Nie budowano tu rynku, a jego funkcję pełniła szeroka ulica handlowa .

Mieszczaństwo -
nowy stan . Patrycjusze , Pospólstwo , Plebs .

Patrycjusze-
najbogatsza warstwa mieszkańców , do nich należała władza. Kupcy i właściciele warsztatów , najczęściej pochodzenia niemieckiego .

Pospólstwo-
rzemieślnicy i drobni kupcy , zakładali cechy .

Cechy-
organizacje, które skupiały ludzi wykonujących podobny zawód . Szkoliły przyszłych rzemieślników.

Co posiadała każda organizacja rzemieślnica ?
Ołtarze lub kaplice w kościołach

Jakie były pozycje rzemieślnicze ?
Majstrowie , czeladnicy , uczniowie

Plebs -
Najuboższa grupa , nieposiadająca praw miejskich : żebeacy , włóczędzy , zbiegli ze wsi chłopi.

Rada miejska -
jej stanowiska obejmowali patrycjusze. Na jej czele stał burmistrz wybierany spośród zamożnych mieszczan .

Ława -
sąd , wydający wyroki w sprawach przestępstw popełnianych w mieście .

Z czego budowano domy pospólstwa ?
Z drewna , dlatego często wybuchały tam pożary .

Jak wyglądała higiena ?
Była na bardzo niskim poziomie . Niektórzy patrycjusze posiadali prywatne łaźnie , jednak większość mieszkańców korzystała z łaźni publicznych . Nie było kanalizacji , nieczystości wylewano na ulice .

Ciżmy -
średniowieczne buty . Koturny chroniły je przed błotem .

Jakie były posiłki mieszczan ?
Składały się z potraw mącznych i mięcnych . Napoje : piwo i miód . Czasem wino .