HISTORIA - daty

36 fiszek    xomkax    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 09:00
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Pierwsza cywilizacja
3500 p.n.e.

Pierwsze igrzyska olimpijskie
776 p.n.e.

Powstanie Rzymu
753 p.n.e.

Bitwa pod Maratonem
490 p.n.e.

Upadek cesarstwa Zachodniorzymskiego
476

Chrzest Polski
966

Zjazd w Gnieźnie
1000

Pierwsza koronacja - Bolesław Chrobry
1025

Testament Krzywoustego - dzielnice
1138

Sprowadzenie Krzyżaków do Polski
1226

Założenie Uniwersytetu w Krakowie
1364

Bitwa pod Grunwaldem
15 lipca 1410

Hołd Pruski
1525

Wielka bitwa z Zakonem Krzyżackim
1409-1410

Unia Lubelska
1569

Potop Szwedzki
1655

Odsiecz Wiedeńska
1683

I rozbiór Polski
1772

Sejm Czteroletni zwany Wielkim
1788-1792

Konstytucja 3 Maja
1791

II rozbiór Polski
1793

Powstanie Kościuszkowskie
1794

III rozbiór Polski
1795

Utworzenie Legionów Polskich we Włoszech
1797

Utworzenie Księstwa Warszawskiego
1807

Utworzenie Królestwa Polskiego
1815

Powstanie Listopadowe
1830-1831

Wiosna Ludów
1848

Odkrycie Ameryki
1492

Powstanie Styczniowe
1863-1864

Rewolucja Październikowa
1917

I wojna Światowa
1914-1918

Odzyskanie Niepodległości przez Polskę
11 listopada 1918

Uchwalenie Konstytucji Rzeczpospolitej
1997

Przyjęcie Polski do NATO
1999

Przyjęcie Polski do UE
2004