Pytania dotyczące ewangelii wg. Św. Marka część 1

10 fiszek    reggae4ever   
rozpocznij naukę drukuj graj sprawdź się
Pytanie polski
Odpowiedź polski

Którą z kolei Ewangelią jest Ewangelia wg. św. Marka?
rozpocznij naukę
2

Czyim synem był Marek?
rozpocznij naukę
syn marii

Czyim krewnym był Marek?
rozpocznij naukę
krewnym Barnaby

Komu towarzyszył Marek w I podróży misyjnej?
rozpocznij naukę
Pawłowi

Gdzie osiadł Marek z Barnabą po nieudanej próbie dołączenia się do Pawła?
rozpocznij naukę
Na Cyprze

Czyją Ewangelią spisał Marek, przez kogo głoszoną?
rozpocznij naukę
Piotra

Dla jakich ludzi przeznaczona była druga Ewangelia?
rozpocznij naukę
dla ludzi nie obeznanych z Palestyną jako krajem ani z językiem żydowskim

Kim był adresat owej Ewangelii?
rozpocznij naukę
adresatem byli chrześcijanie nawróceni z pogaństwa i zamieszkujący w Rzymie

Kiedy została zredagowana Ewangelia wg. św. Marka?
rozpocznij naukę
między 60 a 70 rokiem

Która Ewangelia uchodzi za najstarszą?
rozpocznij naukę
wg. św. Marka