Pytania dotyczące ewangelii wg. Św. Marka część 1

10 fiszek    reggae4ever    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 02:30
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Którą z kolei Ewangelią jest Ewangelia wg. św. Marka?
2

Czyim synem był Marek?
syn marii

Czyim krewnym był Marek?
krewnym Barnaby

Komu towarzyszył Marek w I podróży misyjnej?
Pawłowi

Gdzie osiadł Marek z Barnabą po nieudanej próbie dołączenia się do Pawła?
Na Cyprze

Czyją Ewangelią spisał Marek, przez kogo głoszoną?
Piotra

Dla jakich ludzi przeznaczona była druga Ewangelia?
dla ludzi nie obeznanych z Palestyną jako krajem ani z językiem żydowskim

Kim był adresat owej Ewangelii?
adresatem byli chrześcijanie nawróceni z pogaństwa i zamieszkujący w Rzymie

Kiedy została zredagowana Ewangelia wg. św. Marka?
między 60 a 70 rokiem

Która Ewangelia uchodzi za najstarszą?
wg. św. Marka