angielski-praca/work (słówka)

26 fiszek    mod379    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 06:30
 
Pytanie English
Odpowiedź język polski

boss
szef

application
wniosek, podanie

apply for...
ubiegać sie o ...

be fired (for a job)
być zwolniony

career
kariera

diploma
dyplom
dyplom po angielsku

do (sth) for a living
zarabiac na życie

earn
zarabiać

education
edukacja

in charge
za opłaty

interview
wywaid

job
praca

office
bióro

pay rise
wzrost wynagrodzen

proffesional
profesionalny

(be/get) promoted
awansowac

promotion
awans

qualification
kwalifikacje

recruitment
rekrutacja

responsible
odpowiedzialny

referee
arbitrer

retired
emerytowany

salary
wyagrodzenie

temporary
tymczasowy

training
szkolenie/ kształcenie

weel-paid
dobrze płatny