Rzeczpospolita w XVI wieku

31 fiszek    stronka111    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 07:45
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

1374
przywilej koszycki

1432
przywilej warcki

1422
przywilej czerwiński

1430
przywilej jedlneńsko-krakowski

1454
przywilej cerekwicko-nieszawski

1496
przywilej piotrkowski

1505
Nihili novi

1493
pierwsze obrady z udziałem 3 stanów sejmujących

1573
posiedzenia co dwa lata

1466
drugi pokój toruński - odzyskanie Pomorza Gdańskiego

1492
królem zostaje Jan Olbracht

1514
bitwa pod Orszą - hetman Konstanty Ostroski

1515
układ w Wiedniu jagiellońsko-habsburski

1511
mistrzem zakonu zostaje Albrecht Hohenzollen

8 kwietnia 1525 r.
hołd pruski - Zygmunt Stary - Albrecht Hohenzollen

1530
koronacja Zygmunta Augusta

1561
Gotard Kettler - ostatnio mistrz krzyżacki - księstwo protestanckie

1385
układ w Krewie - Polska-Litwa

1569
sejm walny w Lublinie - zawarcie uni lubelskiej - Rzeczpospolita Obojga Narodów

1518
przybycie do Polski Bony Sforzy

1519
początek budowy kaplicy Zygmuntowskiej

1594
założenie Akademii Zamojskiej

1570
ugoda odłamów protestanckich w Sandomierzu

1573
konfederacja warszawska

1596
unia brzeska

1602
założenie Akademii Rakowskiej

1572
śmierć Zygmunta Augusta

1573
pierwsza wolna elekcja

1586
wybór na króla Stefana Batorego

1587
koronacja Zygmunta III Wazy

1563
wybuch wojny o Inflanty