historia kjsjdjd

30 fiszek    mariolapimpa    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 07:30
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Na jakim półwyspie leżała Ateny ?
Na półwyspie Attyka

Jaki był klimat w starożytnej Helladzie ?
Gorący i wilgotny(suchy w lecie)

Na jakim kontynencie leżała starożytna Grecja ?
Na kontynencie europejskim i azjatyckim.

Jakie ludy zamieszkiwały starożytną Helladę ?
Jonowie,Dorowie,Eolowie.

Jakie znasz najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji ?
minojsko-kreteńska i mykeńsko-achajska

Jakie było ukształtowanie starożytnej Hellady ?
Teren górzysty,bardzo długa linia brzegowa.

Jakie znasz zajęcia starożytnych Hellenów ?
uprawa pól,hodowla zwierząt,ryboóstwo,handel,rzemiesło.

Jakie zwierzęta hodowali starożytni Grecy ?
owce,kozy,bydło rogate,konie,kury,gęsi

Co to jest polis ?
miasto-państwo

Kto początkowo sprawował władzę w Atenach?
monarchowie

Kim byli obywatele Aten?
dorośli mężczyźni, których obydwaj rodzice byli Ateńczykami

Co oznacza słowo demokracja?
ustrój polityczny w którym władza należy do ludu (obywateli)

Nazwy organów politycznych które miały wpływ na demokracje ateńską?
zgromadzenie ludowe, rada pięciuset, urzędnicy, sądy przysięgłych

Gdzie była położona Sparta?
w krainie Lakonia

Na jakim półwyspie była położona Sparta?
na półwyspie Peloponez

Jaki ustrój polityczny panował w Sparcie?
oligarchia

Co oznacza związek frazeologiczny "mówić lakonicznie"?
mówić zwięźle, krótko i na temat

Przyczyny wojen grecko-perskich?
podbój terytorialny Persji, w koloniach greckich na terenie Azji Mniejszej wybuchło powstanie antyperskie, rywalizacja pomiędzy ustrojami politycznymi, grecy musieli płacić ma rzecz persów dodatkowe podatki

Jakie bitwy nastąpiły w 480 r.p.n.e., kto był ich przywódcą i w jakim miejscu się odbyły?
Bitwa w Salaminą-przywódcą był Temistokles,w Termopile-przywódcą był Leonidas

Jaka bitwa nastąpiła w 490 r.p.n.e. kto był jej przywódcą i w jakim miejscu nastąpiła?
Bitwa pod Maratonem-przywódcą był Militiades

Jaka bitwa nastąpiła w 479 r.p.n.e. kto był jej dowódcą i w jakim miejscu nastąpiła ?
Bitwa pod Platejami-przywódcą był Peuzaniasz

Podaj jeden ze skutków wojen grecko-perskich .
-wzrost znaczenia Aten -odsunięcie Persów od Morza Śródziemnego

Co to jest "antropomorfizm" ?
Antropomorfizm=nadanie bogom cech ludzkich

Podaj parę cech zewnętrznych ludzi.
-muskularny -szczupły -przystojny

Dwie cechy charakteryzujące bogów greckich.
-nieśmiertelność -mieli moce

Jaka płeć odgrywała role w starożytnym teatrze greckim?
Mężczyźni

Ku czyjej czci powstał teatr?
Ku czci Dionizosa boga wina, dobrej zabawy

Co to są "igrzyska"?
Igrzyska-zwody sportowe

Podaj parę cech wewnętrznych człowieka.
np.: -miły -kochliwy -zły

Jaki był najważniejszy z bogów starożytnej Grecji?
Zeus