Powoływanie rządu

16 fiszek    Mimisia    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie polski
Odpowiedź polski

Ile jest wariantów trybu powoływania rządu?
rozpocznij naukę
trzy warianty (każdy kolejny wchodzi w życie jeżeli poprzedni się nie powiódł)

Kto desygnuje premiera w pierwszym wariancie?
rozpocznij naukę
Prezydent RP

Na jakiej zasadzie Prezydent wybiera premiera?
rozpocznij naukę
jest to zazwyczaj przewodniczący lub jeden z czołowych działaczy ugrupowania, które zdobyło najwięcej mandatów

Jakie jest pierwsze zadanie nowo desygnowanego premiera?
rozpocznij naukę
przedstawienie proponowanego przez siebie składu Rady Ministrów

Ile czasu ma Prezydent na powołanie premiera i nowych ministrów?
rozpocznij naukę
14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu lub dymisji poprzedniego rządu

Co musi zrobić premier po zaprzysiężeniu przed Prezydentem nowego rządu?
rozpocznij naukę
musi w ciągu 14 dni wygłosić expose na posiedzeniu Sejmu

Czym jest expose premiera?
rozpocznij naukę
przedstawieniem programu działania nowego rządu, jego celów i założeń

Jakie znaczenie ma expose dla nowego rządu?
rozpocznij naukę
wygłoszenie expose to jednocześnie zwrócenie się do Sejmu o udzielenie wotum zaufania, czyli wyrażenia poparcia dla polityki rządu

Na jakich zasadach Sejm uchwala wotum zaufania wobec rządu?
rozpocznij naukę
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów

W jaki sposób powołanie rządu w pierwszym wariancie może się nie powieść?
rozpocznij naukę
Prezydent nie będzie w stanie wyznaczyć w danym czasie premiera; premier nie skompletuje rządu; Sejm nie wyrazi wotum zaufania

Kto desygnuje premiera w drugim wariancie?
rozpocznij naukę
Sejm (posłowie mają 14 dni na uzgodnienie stanowiska)

Na jakich zasadach Sejm wybiera kandydata na premiera w drugim wariancie?
rozpocznij naukę
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (głosowanie zastępuje wotum zaufania)

Kiedy wchodzi w życie trzeci wariant powoływania rządu?
rozpocznij naukę
jeżeli posłowie nie są w stanie dojść do porozumienia w ciągu ustawowych 14 dni od niepowodzenia pierwszego wariantu

Kto wskazuje kandydata na premiera w trzecim wariancie?
rozpocznij naukę
Prezydent RP (ponownie w ciągu 14 dni)

Jakie jest zadanie Sejmu w trzecim wariancie powoływania rządu?
rozpocznij naukę
Sejm musi wysłuchać expose nowego premiera i wyrazić wotum zaufania wobec jego rządu

Co się dzieje, jeżeli trzeci wariant zawodzi?
rozpocznij naukę
jeżeli Sejm nie wyrazi wotum zaufania wobec rządu, Prezydent rozwiązuje Sejm i Senat, skraca ich kadencję i zarządza nowe wybory