Ostatnie lata rzeczpospolitej szlacheckiej.

27 fiszek    ozlaaj21    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 06:45
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego.
1764 r.

Jakie tereny Rzeczpospolita straciła w pierwszym rozbiorze?
Rosja zagarnęła ubogie, wschodnie tereny, Austria zajęła zamożną Małopolskę oraz Lwów, a Prusy - Pomorze Gdańskie.

Co to jest liberum veto?
Prawo zrywania sejmów głosem jednego szlachcica.

CO to było Collegium Nobilium i kto był jego założycielem?
Collegium Nobilium stworzył Stanisław Konarski. Było to nowoczesna szkoła dla młodzieży szlacheckiej.

1768 r.
Konfederacja Barska

Co to była Konfederacja barska?
Była ona przeciwko Augustowi Poniatowskiemu. Jej uczestnicy żądali ustąpienia tronu oraz wycofania z Rzeczpospolitej pozostających tam wojsk rosyjskich.

Kto i kiedy dokonał pierwszego rozbioru Rzeczpospolitej?
W 1772 r. pierwszego rozbioru Rzeczpospolitej dokonali władcy Rosji, Austrii i Prus.

Założenie Szkoły Rycerskiej.
1765 r.

Jakie zajęcia mieli kadeci w Szkole Rycerskiej?
Kadeci mieli zajęcia z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii, języków obcych, rysunku oraz szermierki.

Powołanie KEN.
1773 r.

Co było celem reformy oświaty?
Jej celem było wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu. Łacinę, w której były wykładane wszystkie przedmioty zastąpiono językiem polskim. Wprowadzono literaturę, historię i geografię. Unowocześniono nauczanie przedmiotów przyrodniczych i matematyki. KEN zreformowała także polskie szkoły wyższe - uniwersytety krakowski i wileński.

Czym miała się zająć Komisja Edukacji Narodowej?
Miała się zając prowadzeniem szkół w Rzeczpospolitej. Przejęła w tym celu szkoły od zlikwidowanego wówczas zakonu jezuitów.

Co to były obiady czwartkowe?
Stanisław Poniatowski w każdy czwartek zapraszał wszelkich twórców itp. na obiady, gdzie rozmawiano o nauce, sztuce, literaturze i o najważniejszych problemach Rzeczpospolitej.

Przebudowa pałacu w Łazienkach.
Lata 1772 - 1793

Powstanie pierwszego Teatru w Warszawie.
1765 r.

Kto to był Wojciech Bogusławski?
Był to jeden z dyrektorów teatru. Wystawiał on własne sztuki oraz najsłynniejsze dramaty i opery zagraniczne. Założył pierwszą w Polsce szkołę teatralną.

Co produkowano w manufakturach?
Produkowano tam głównie towary luksusowe: drogie tkaniny, porcelanę, powozy, karty do gry.

Kto był przywódcą reformatorów?
Przywódcami reformatorów byli: Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i marszałek sejmu Stanisław Małachowski.

Gdzie odbywały się obrady Sejmu Wielkiego?
Obrady odbywały się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Uchwalenie Konstytucji 3 maja.
3 maja 1791 r.

Co i w którym roku utraciła polska w drugim rozbiorze?
W 1793 r. Polska utraciła na rzecz Prus i Rosji najbogatsze ziemie. Prusy zajęły Gdańsk a Rosja m.in. Mińsk.

Dlaczego wybuchło Powstanie kościuszkowskie?
Wielu polskich patriotów nie mogło pogodzić się z zajęciem kolejnych ziem przez Rosję i Prusy. Czekali oni n dogodny moment by rozpocząć walkę z zaborcami.

W jakich miejscach Kościuszko toczył wojny?
W kwietniu 1794 r. Kościuszko wygrał bitwę pod Racławicami, w czerwcu - bitwę pod Szczekocinami, a październiku poniósł klęskę pod Maciejowicami, gdzie zabrali go do niewoli.

Kim był Wojciech Bartosz, znany później jako Głowacki?
Bartosz wykazał się podczas bitwy po Racławicami, gdzie jako pierwszy dotarł do rosyjskich armat i zgasił palący się lont, ratując w ten sposób swoich towarzyszy.

Kiedy nastąpił trzeci rozbiór Polski?
Po klęsce powstania w 1795 r.

Jakie ziemie Rzeczpospolita straciła w trzecim rozbiorze?
Rosjanie zajęli Litwę oraz resztę Białorusi i Ukrainy, Prusacy Mazowsze, a Austriacy Małopolskę.

Co to były gabinety lektur?
Za drobną opłatą można tam było czytać wystawione na sprzedaż książki.