Warunki dobrej spowiedzi

10 fiszek    emil86   
rozpocznij naukę drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 02:30
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Co to są warunki dobrej spowiedzi?
są to elementy strukturalne sakramentu pokuty i pojednania, konstytuujące ten sakrament

Jak inaczej określa się warunki dobrej spowiedzi?
akty penitenta

Ile jest warunków dobrej spowiedzi?
pięć

Wymień warunki dobrej spowiedzi.
rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, wyznanie grzechów, zadośćuczynienie

Na czym polega rachunek sumienia?
istotą rachunku sumienia jest uświadomienie sobie zła i przypomnienie grzechów, które człowiek uczynił od ostatniej spowiedzi

Na czym polega żal za grzechy?
jest to żal z powodu dokonanych grzechów; może być "doskonały", gdy jego motywem jest miłość do Boga, lub "niedoskonały", gdy jego motywem jest strach przed karą za grzechy; żal niedoskonały jest również wystarczający aby przystąpić do spowiedzi

Na czym polega mocne postanowienie poprawy?
na postanowieniu niepopełniania dokonywanych grzechów w przyszłości; oprócz samej chęci należy, jeśli jest taka potrzeba, podjąć konkretne działania w celu unikania grzechów

Na czym polega wyznanie grzechów (spowiedź szczera)?
na wyznaniu w spowiedzi wszystkich grzechów ciężkich wraz, jeśli to możliwe, z podaniem ich liczby i okoliczności; grzechy lekkie można wyznać, lecz nie jest to obowiązkowe

Na czym polega zadośćuczynienie?
polega na wypełnieniu nałożonej przez spowiednika pokuty oraz wyrównaniu wyrządzonej przez grzech szkody - np. jeśli ktoś coś ukradł musi tę rzecz zwrócić

Jaka jest konsekwencja przystąpienia do spowiedzi bez spełnienia pięciu warunków?
spowiedź może być albo nieowocna (przy mniej ważnych warunkach), albo nawet nieważna (np. przy zatajeniu grzechu ciężkiego lub umyślnym braku żalu i postanowienia poprawy)