słownik czesko - polski

český jazyk - język polski

demokracie po polsku:

1. demokracja demokracja


Demokracja / demokracja jest formą rządów, w których większość ma decydujący wpływ.
Bez udziału młodych demokracja jest nieskuteczna.
We Francji panuje zdrowa demokracja.
W Hiszpanii od roku 1975 jest demokracja.
Demokracja aktywnie wspiera wolność.
Demokracja jest formą rządów.
Demokracja to idea pochodząca od starożytnych Greków.
Demokracja jest fundamentem wszystkich wolnych krajów.
Demokracja to rządy ludu, przez lud i dla ludu.

Polskie słowo "demokracie" (demokracja) występuje w zestawach:

1000 najważniejszych rzeczowników po czesku 800 - 850