słownik czesko - polski

český jazyk - język polski

energický po polsku:

1. energiczny


Mój syn jest tak energiczny, że potrafi mnie zmęczyć w ciągu jednej godziny.
Kiedy byłem młody, byłem bardziej energiczny.
Byłem dużo bardziej energiczny, gdy byłem młody.
Nie wiem, czemu piesku jesteś dzisiaj taki energiczny, ale przygotuj się na zmęczenie!
On jest bardzo energiczny, czyż nie? Jak na kogoś w jego wieku.
On jest bardzo energiczny
Doktor Faber jest energiczny.

2. energetycznyPolskie słowo "energický" (energetyczny) występuje w zestawach:

czeski krok po kroku 1 rozdział 4
czeski kartkówka