słownik czesko - polski

český jazyk - język polski

náboženství po polsku:

1. religia religia


Czy religia jest ważną częścią twojego życia?
To jest religia.
Szaleństwo jednego człowieka nazywa się obłęd. Szaleństwo tysięcy ludzi nazywa się religia.

Polskie słowo "náboženství" (religia) występuje w zestawach:

1000 najważniejszych rzeczowników po czesku 750 - 800

2. wyznanie wyznanie


"Pracodawca powinien przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, ze względu na wyznanie.
Pracodawca powinien przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, ze względu na wyznanie.

Polskie słowo "náboženství" (wyznanie) występuje w zestawach:

DANE OSOBOWE