słownik czesko - polski

český jazyk - język polski

podporovat po polsku:

1. wspierać wspierać


będę tak dlugo powtarzał słówko wspierać, aż się je zapamiętam:)
wspierać wiele programów
Jako dobry mąż musisz wspierać swoją żonę.
Jestem tu, by cię wspierać.
Wyszukiwarka Yandex zaczęła wspierać również język tatarski.

Polskie słowo "podporovat" (wspierać) występuje w zestawach:

500 najważniejszych czasowników po czesku 275 - 300

2. popierać


Powinniśmy ich popierać.
popierać kogoś w czymś

3. promować


Zrobiła wiele by promować świadomość na temat choroby.
Musimy promować handel z ościennymi krajami.