słownik czesko - polski

český jazyk - język polski

riziko po polsku:

1. ryzyko ryzyko


jest narażony na ryzyko
To jest ryzyko zainwestować taką sumę pieniędzy w ten projekt.
ryzyko cukrzycy
podjąć ryzyko
Istnieje ryzyko, że on pójdzie do więzienia.
Nie możemy ryzykować rozpaleniem ognia w lesie.
Brak snu zwiększa ryzyko ataku serca.

Polskie słowo "riziko" (ryzyko) występuje w zestawach:

1000 najważniejszych rzeczowników po czesku 550 - 600