słownik czesko - polski

český jazyk - język polski

sedmnáct po polsku:

1. siedemnaście


Czternaście + trzy = siedemnaście
Jutro skończę siedemnaście lat.
Mam siedemnaście lat.
Mam siedemnaście lat i w poniedziałek zaczynam swoją pierwszą pracę.
Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.
Mój przyjaciel ma siedemnaście lat.
Ona ukończy siedemnaście lat w lutym.

Polskie słowo "sedmnáct" (siedemnaście) występuje w zestawach:

Liczebniki główne
Liczebniki - Čísla
liczby od 0 do 100
Liczby po czesku
Liczebniki główne