słownik czesko - słowacki

český jazyk - slovenský jazyk

-li po słowacku: