słownik czesko - słowacki

český jazyk - slovenský jazyk

najednou po słowacku: