słownik czesko - słowacki

český jazyk - slovenský jazyk

recepce po słowacku: