słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

ähnlich

po polsku:

1. Podobny


jesteś podobny do swojego ojca
kraje podobnej wielkości
np. czy Twoi rodzice są do siebie podobni?
to musi być podobne
w podobny sposób

Landschaften und Orte
2.5. SUCHEN SIE ETWAS BESTIMMTES
21.01.2017 Technik
słówka 2 dział
Kartkówka ze słówek

2. podobnie


Obydwa domy są podobnie położone.
On lubi jabłka podobnie jak ona
Oni są bardzo podobni (do siebie).
Podobnie, mamy wiele do zrobienia w reakcji na kryzys gospodarczy i społeczny.
Znów mamy ten sam problem.

SERPE MEBLE moja praca
Zeszyt słówka jedzenie
Słówka BW str. 17-21// bez zadań od 1. do 6.
Konwersacje 1
słownictwo z prasy 1