słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

beeinflussen po polsku:

1. wpływać


Nie powinien próbować wpływać na nasze decyzje.
Mleko może wpływać na nasze zdrowie.

Polskie słowo "beeinflussen" (wpływać) występuje w zestawach:

Wirtschaft Osterreichs tekst str. 35
Schubert-Verlag Leipzig - KAPITEL 8
2.25. HABEN SIE DIE SCHLAGZEILEN GESEHEN
Signale der Liebe und andere
słówka dział 4 alles klar

2. wpływać naPolskie słowo "beeinflussen" (wpływać na) występuje w zestawach:

Niemiecki empik 2016 dzial 3 i 4
Welttour 3 Kap. 2 Cz.1
Meine Welttour 3 - Kapitel 2
część pierwsza
meine Sachen 2.

3. wpłynąć


1. Mogło w tak dziwny sposób wpłynąć na zachowanie ludzi. / 2. To może mieć na niego wpływ w późniejszym życiu.

Polskie słowo "beeinflussen" (wpłynąć) występuje w zestawach:

słowka niemiecki
Branitz i słownictwo

4. wywierać wpływPolskie słowo "beeinflussen" (wywierać wpływ) występuje w zestawach:

Aspekte B1+ Unterhaltung
Aspekte B1+ Essen
KAPITEL 2 UND 3

5. wpływać na cośPolskie słowo "beeinflussen" (wpływać na coś) występuje w zestawach:

F. 4 Arbeit i inne

6. wpływać na kogośPolskie słowo "beeinflussen" (wpływać na kogoś) występuje w zestawach:

czasowniki z zeszytu4

7. wpływ


wpływać na coś
Wielu muzyków ma wpływ na muzykę, którą słyszeli w dzieciństwie.
Jak pan sądzi, jaka idea wywarła największy wpływ na średniowiecznych Anglików?
Ojciec wywarł nań dobry wpływ.
W jaki sposób miejsce zamieszkania wpływa na to, co kupujesz?
Taniec to dobiór ludzkich ruchów, na które moja wpływ uczucia
Niektórzy ludzie nie zdają sobie sprawę, że ich styl życia ma ogromny wpływ na ich dobre samopoczucie.
Dużo makroekonomicznych czynników ma olbrzymi wpływ na naszą sytuację finansową.
Wielka Brytania miała największy wpływ kulturowy na Stany Zjednoczone.
(Musiałeś obrazić kogoś z dużymi wpływami.)
Jeśli nie masz argumentów, to masz bardzo mały wpływ na negocjacje.
Lea ma na mnie zły wpływ. Cały czas imprezuje, a ja zaczynam przejmować jej złe nawyki.
Z naszej analizy wynika, że wpływ na produkcję unijną powinien być nieznaczny.
On zawsze chwali się swoimi wysoko postawionymi przyjaciółmi, ale tak naprawdę nie ma żadnych wpływów politycznych.
Najazd Normanów na Anglię miał duży wpływ na język angielski.