słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

besitzen

po polsku:

1. posiadać


Posiadam dwa samochody.
Posiadam dziesięć par butów.
Posiadał duży majątek
Rzeczy, które posiadam i nie mógłbym się bez nich obejść to mój laptop i telefon komórkowy.
posiadał duży majątek

niemiecki fiszki
CZASOWNIKI podstawowe
Aspekte 3 Kapitel 2
Niemiecki - Nauka i technika
nieregularne v2