słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

besprechen po polsku:

1. omawiać omawiać


omawiać pracę domową

Polskie słowo "besprechen" (omawiać) występuje w zestawach:

27.05.2017 Frau am Steuer, Ungeheuer
Nauka i edukacja - Wissenschaft und Bildung
500 najważniejszych czasowników po niemiecku 375-400
Życie rodzinne i towarzyskie
czasowniki nierozdzielnie złożone

2. omówić omówić


Powinieneś omówić swoje problemy finansowe z żoną.
Musimy omówić nową inwestycję.

Polskie słowo "besprechen" (omówić) występuje w zestawach:

Słownictwo - ze zdań - listopad 2017
słówka Michal OKR 2 kwartal
Czasowniki nierozdzielnie złożone str. 168
Kompass 3 - zestaw 4
Connys Liebling

3. dyskutować dyskutować


dyskutować o bieżących sprawach
Powinniśmy przedyskutować ten układ.

Polskie słowo "besprechen" (dyskutować) występuje w zestawach:

Niemiecki słówka Kompass 3 str. 24,25,27
Kapitel 15 – Miteinander leben
Książka rozdział 5
der Stereotyp

4. rozmawiać o rozmawiać o


Lubię rozmawiać o świecie.

Polskie słowo "besprechen" (rozmawiać o) występuje w zestawach:

Kontakte knüpfen