słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

besprechen

po polsku:

1. omawiać


Omawiamy wyjazd do Włoch w przyszłym tygodniu.
Zgodnie z umową przesyłam Panu żądane dokumenty.
czas przeszły
omówienie problemu
omówić warunki współpracy

Von 1 bis 50 Unterricht.
matura słówka CZ I
Unerricht 77
Niemiecki - DOM, SZKOŁA, PRACA - Longman, WSiP, po...
słówka z lekcji

2. omówić


Musimy omówić nową inwestycję.
Omówmy nasz plan jeszcze raz.
Powinieneś omówić swoje problemy finansowe z żoną.
discuss

Superkurs Niemiecki
słownictwo różne
Słownictwo - ze zdań - listopad 2017
słówka Michal OKR 2 kwartal
Connys Liebling

3. dyskutować


Dyskutowalismy bez końca
dyskutować o bieżących sprawach
omawiać lektury
omawiać sprawę prawną

Kapitel 15 – Miteinander leben
Książka rozdział 5
Niemiecki słówka Kompass 3 str. 24,25,27

4. rozmawiać o


O czym rozmawiacie?
Porozmawiaj o swoim dniu z przyjaciółmi.
mówimy o zawodzie
speak about
talk about

Kontakte knüpfen