słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

daher

po polsku:

1. stąd


MIał poświadczenia i w związku z tym oni zatrudnili go.
Możemy już stąd iść?
Nie uczysz się stąd twoje złe oceny.
Stąd nazwa ograniczony kontekst.
Tęsknie zawsze stąd, ale nigdy w domu.

ze słownika 1
Rozdział 8 cz. 2
1.1 IN KONTAKT - 25.09
themn new 1 przysłówki wszystkie
Lekcja 1 i 2 - zawody

2. StamtądSind wir reif fur die Zeit- słówka
schritte 5 lekcja 4 wszystko
Niemiecki – 151 (2)
B1 - rozdział 6 i 7, inne słowa

3. dlatego


o to mi wcale nie chodzi
ponieważ / bo
stamtąd, stąd
szyk przestawny
weil

Wir Kinder aus Bullerbue- rozd. 1

daher w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po hiszpańsku