słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

geeignet po polsku:

1. odpowiedni


Szukam odpowiedniej szkoły dla mojej córki
Obsługa klienta była odpowiednia.
Nie mam odpowiednich butów.
Załóż coś odpowiedniego na kolację, Jane.
Czy możesz znaleźć mi bardziej odpowiedni pokój? Ten jest zbyt głośny.
Właściwie to wydaje mi się, że jego reakcja jest całkiem odpowiednia.
w odpowiednim czasie
Problem odpowiedni do dyskusji w klasie.
Pracownicy noszą nieodpowiednie buty ochronne
odpowiedni, wystarczający, adekwatny, właściwy, do
Czy to odpowiedni pracownik to tego właśnie wydziału?
Oczywiście, przedostatni wagon jest odpowiedni dla rowerów i większego bagażu, w tym sprzętu sportowego.
Strony oświadczają, że przy wykonywaniu swych (odpowiednich) obowiązków będę dokładały należytej staranności.
Próbuję znaleźć bardziej odpowiednie słowa, by to opisać.
odpowiedni, właściwy, stosowny, dogodny, należyty

Polskie słowo "geeignet" (odpowiedni) występuje w zestawach:

Zawody i czynności po niemiecku
300 najważniejszych określeń po niemiecku 126-150
Der BAUHAUS Online-Shop für Werkstatt, Haus und Ga...
Język wroga v2 (4 Arveitswelt)
NIEMIECKI DO KURWY NĘDZY 3

2. nadający sięPolskie słowo "geeignet" (nadający się) występuje w zestawach:

praca zawody i fuhrer
Specjalistyczny, zajęcia nr1

3. właściwy


To właściwy moment na tą wyprawę.
Powinieneś zjeść właściwy posiłek
Tu są twoje pieniądze. Zrób z nich właściwy użytek.
1. To właściwy kolor dla mojego typu urody. / 2. Słuchaj, nie sądzę aby to był właściwy moment... / 3. Tu jest właściwy mężczyzna dla mojej córki. / 4. Mama uważa, że to bardzo właściwe i praktyczne.
Jeżeli taki sposób ci podano, to prawdopodobnie on właściwy.

Polskie słowo "geeignet" (właściwy) występuje w zestawach:

Sollen Tiere fur unser Wohl sterben?
Przymiotniki zaawansowane
F. w międzyczasie

4. stosowny


Dlatego zgadzamy się z wnioskiem zawartym w przedmiotowym pytaniu, który wydaje się tu bardzo stosowny.

Polskie słowo "geeignet" (stosowny) występuje w zestawach:

Przymiotniki - porównanie, cechy

5. nadawać się6. nadaje się