słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

rechts po polsku:

1. po prawej po prawej


Stołówka jest po prawej stronie.
Zdjęcie jest po prawej

Polskie słowo "rechts" (po prawej) występuje w zestawach:

Kompass 2 rozdział 3 słówka prawa strona
Dom i Wyposażenie - Haus und Ausrüstung
Kapitel 2 słówka Przymiotniki Rzeczowniki
Meble + czasowniki miejsca - klasa 5
kartkowka zaimiki d. i pomieszczenia

2. na prawo na prawo


Musi pani pójść na prawo.

Polskie słowo "rechts" (na prawo) występuje w zestawach:

Identyfikacja i lokalizacja osoby lub przedmiotu
FAMILIE UND ALLTAG - Mein Zuhause
środki i słownictwo komunikacja
pytajniki i nie tylko - Monia
31 styczeń Moje słówka z lakcji

3. prawo prawo


Naruszył prawo.
Prawo mówi, że wszyscy ludzie są równouprawnieni.
W tym stanie ustawodawca anulował przestarzałe prawo.
Prawo zobowiązuje wszystkich obywateli do płacenia podatków.
Tylko członkowie klubu mają prawo korzystać z tego pokoju.
Nauczyliśmy się, że Newton odkrył powszechne prawo ciążenia.
Wysiedliśmy na przystanku autobusowym i poszliśmy w prawo.
prawo uprawnia go do
wciąć prawo we własne ręce
Czy istnieje chociaż prawo do utrzymania?
Trzeba być niezwykle uroczym, by mieć prawo do bycia głupim.
Prawo jazdy można otrzymać od 18. roku życia.
Prawo zabrania nieletnim palić.
Prawo zostało dane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Rdzenni Amerykanie mają historycznie święte prawo do uznania, że traktowani byli przez państwo nieuczciwie.

Polskie słowo "rechts" (prawo) występuje w zestawach:

Ich und du kl. 6 słówka z zeszytu
temat 2: rozdzial: 3,4,5,6
transport, kierunki, komunikacja
Temat 5 Wo ust...?
niemiecki sprawdzian

4. po prawej stronie po prawej stronie


Pan, który jest po prawej stronie, jest dyrektorem firmy.
Tutaj po prawej stronie jest łazienka.

Polskie słowo "rechts" (po prawej stronie) występuje w zestawach:

pokój i wyposażenie pokoju po niemiecku
Ich und du kl. 6 l. 2 słówka od Pani
słówka do nauczenia do ślunzakowej
Ich und du kl. 5 lekcja 1 zdania cd
FAMILIE UND ALLTAG - Aktiver Wortschatz

5. w prawo w prawo


w prawo
Skręć w prawo na rondzie.

Polskie słowo "rechts" (w prawo) występuje w zestawach:

1000 słów niem. przymiotniki i przysłówki 92-138
słównictwo niemieckie - słówka z lekcji...
Schritte rozd. 11 Lernwortschatz in der Stadt cz.1
themn new 1 przysłówki wszystkie
uczę się po to żeby zdać🤦‍♀️❤️

6. z prawej z prawejPolskie słowo "rechts" (z prawej) występuje w zestawach:

Touristen unterwegs 3, Unit 5
Niemiecki part 2
wizyta u dentysty

7. po prawo po prawoPolskie słowo "rechts" (po prawo) występuje w zestawach:

Fit in Deutsch 2 słówka str. 19
In der Küche kann man kochen
niemiecki str 64
niemiecki dział 6

8. prawicowy prawicowy


A wtedy zobaczyliśmy, jaki naprawdę jest prawicowy rząd.
On jest prawicowy. Chce ograniczyć prawa kobiet i usunąć wszystkich imigrantów

Polskie słowo "rechts" (prawicowy) występuje w zestawach:

panstwo i spoleczenstwo 3
Polityka niemiecki
Staat und Gesellschaft
Państwo i społeczeństwo
panstwo i spoleczenstwo

9. z prawej strony z prawej stronyPolskie słowo "rechts" (z prawej strony) występuje w zestawach:

Wiederholung Kap. 6 (kl.3)