słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

stechen

po polsku:

1. kłuć


Zasada: "u" - inne
stach

Czasowniki Polito
CZasowniki nieregularne 2
Aspekte B1+ Gluck
Deutsch - Arzt
Niemiecki – 150 (2)

2. żądlić


Nawet nie zauważyłam, że użądliła mnie osa, dopóki noga nie zaczęła mi puchnąć.
Ona została użądlona przez pszczołę i ma wysypkę.
Pszczoły żądlą bardzo boleśnie.
stung

Świat Zwierząt - Tierwelt

stechen w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po hiszpańsku