słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

tippen po polsku:

1. pisać na klawiaturze pisać na klawiaturze


Nie umiesz szybko pisać na klawiaturze.
Nie umiesz szybko pisać na klawiaturze. / Każdy rozmawiał przez telefon lub pisał coś na komputerze.

Polskie słowo "tippen" (pisać na klawiaturze) występuje w zestawach:

Słownictwo niemieckie do matury: nauka i technika ...
czasowniki z niemieckiego 1g
2017-11-16 Lekcja trzecia
zawody lekzja z 10.05
A2 Folge 1-8 cd.

2. dotykać dotykać


Tego nie wolno Ci dotykać.
Nie dotykać eksponatów!
Proszę nie dotykać!
Proszę nie dotykać czerwonego przycisku.
Proszę nie dotykać kwiatów.
Nie pozwól mu tego dotykać.
Nie dotykać kwiatów!
Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać tego przełącznika.

Polskie słowo "tippen" (dotykać) występuje w zestawach:

wo ist sabine kapitel 1
Studio d_A2_3

3. pisać na maszynie pisać na maszyniePolskie słowo "tippen" (pisać na maszynie) występuje w zestawach:

Niemiecki – 186 (2)

4. pisać na komputerze pisać na komputerzePolskie słowo "tippen" (pisać na komputerze) występuje w zestawach:

Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: nauk...
Praca - Arbeit (ZD)