słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

unterstützen

po polsku:

1. wspierać


even for some short time
to approve of an idea or of a person or organization and help them to be successful
to give support to a person, organization, or plan, making them more likely to succeed
wsparcie finansowe / wsparcie rodziny
wspierać wiele programów

słówka matura cz II+ zwroty do listu niemiecki
SOMMERSPRACHKURS BERLIN 2013
Czasownik - słówka z zajęć
Arbeitsblatt Nr. 1
Słówka sprawdzian

2. wsparcienowy kapitel 2
Moja pierwsza lekcja
Geld für Frauen
na sprawdzianik:>

3. popierać


certainly wouldn't advocate the use of violence.
nie mogę poprzeć tej decyzji
oni muszą popierać personel żeby grać przerwy
to express support for a particular idea or way of doing things
zachęcać kogoś do zrobienia czegoś

Europäisch studieren
Teks 4 str. 15

4. wesprzećMinimales Verbpensum für die Stufe B1 (ZD)