słownik angielski - łaciński

English - latine

back

po łacińsku:

1. dorsum