słownik angielsko - polski

English - język polski

Thunder po polsku:

1. Grzmot Grzmot


Najpierw zobaczyliśmy uderzenie błyskawicy, a potem usłyszeliśmy grzmot.
Boję się grzmotów.
On słyszał odległe grzmoty.
To było bardzo burzliwe, z rozdzierającym uszy grzmotem i rozbłyskami światła na niebie

Polskie słowo "Thunder" (Grzmot) występuje w zestawach:

klimat/klęski żywiołowe i kataklizmy/zagrożenia i ...
Unit 13 World of nature
New Grammar Time 4
Lesson about The weather
Natural Phenomena