słownik angielsko - polski

English - język polski

circulation po polsku:

1. nakład nakład


nakład czasu
Gazeta ma ponad 500.000 nakładu.

Polskie słowo "circulation" (nakład) występuje w zestawach:

KULTURA - visual arts, theatre, the media
8. Kultura - Visual Arts, Theatre, The Media
Kultura (Repetytorium Maturalne) - dział 9 - rozsz...
Many firms hit by global cyber-attacks - BBC News
art culture, media, music sport science

2. krążenie krążeniePolskie słowo "circulation" (krążenie) występuje w zestawach:

the systems and organs of the human body
Matura Explorer Advanced - Module 6
EATING PLACES/DIETING/OTHER rep. mac. unit 6
Unit 3 - The systems and organs of the human body
The systems and organs of the human body

3. obieg


elektroniczny obieg dokumentów jest przyszłością

Polskie słowo "circulation" (obieg) występuje w zestawach:

live longer with virgin oil Crete
Globalization nad economic policy
Jedzenie tęczy
sprawdzian II
business words

4. cyrkulacjaPolskie słowo "circulation" (cyrkulacja) występuje w zestawach:

Środki przekazu
Unit 9 media truths
Education Edukacja
ANGIELSKI - LEKCJA 47

5. krążenie krwi


Musisz też poprawić krążenie krwi w całym twoim ciele.

Polskie słowo "circulation" (krążenie krwi) występuje w zestawach:

unit 7 - zdrowie i uzależnienia
repetyrorium eat a rainbow