słownik angielsko - polski

English - język polski

compete po polsku:

1. współzawodniczyć współzawodniczyćPolskie słowo "compete" (współzawodniczyć) występuje w zestawach:

types of TV and TV programmes, TV shows
TV shows programy i widowiska telewizyjne
Pre-Intermediate Student's Book Unit 1
Programy i widowiska telewizyjne
Słownictwo dział 9 (sport i narkotyczki) cz 2

2. rywalizować rywalizować


Nie lubię rywalizować.
1. Nie powinni rywalizować o tę samą kobietę. / 2. Myślę, że nie mogę rywalizować z jej chłopakiem.

Polskie słowo "compete" (rywalizować) występuje w zestawach:

Sport: rywalizacja - Sport: competition
16.03.2017 unit 4 część pierwsza new voices 3
slowka angielski 65 str pierwszy słupek
Reading The Girl in the Denim Jacket
Chapters 1.3 – 1.4 and Chapter3.1,3.2

3. brać udział w zawodach brać udział w zawodachPolskie słowo "compete" (brać udział w zawodach) występuje w zestawach:

1 kolumna na 179
angieliski 6.09
unit first:c
Bednarska Unit 10

4. konkurować


konkurować z inną firmą
Firma nie ma siły marketingowej, by konkurować z farmaceutycznymi gigantami.

Polskie słowo "compete" (konkurować) występuje w zestawach:

General English - 2020
uprawianie sportu

5. ubiegać się


prawo ubiegać się o zwrot od jego ubezpieczyciela.
ubiegać się o czasowniki (verb)

Polskie słowo "compete" (ubiegać się) występuje w zestawach:

praca ingla skrót
czasowniki nieregularne

6. współzawodnictwoPolskie słowo "compete" (współzawodnictwo) występuje w zestawach:

Destination: Matura Moduł 13

7. konkurować zPolskie słowo "compete" (konkurować z) występuje w zestawach:

rozdział 1 - personality

8. rywalizacja


Ich rywalizacja rozpoczęła się, gdy byli dziećmi.
Między dwiema siostrami była rywalizacja
Sprzedaż dóbr to także rywalizacja.
Jest taka rywalizacja między moimi trzema synami.
Dla zdrowej demokracji konieczna jest rywalizacja dwóch partii.

9. brać udział w10. rywalizować konkurować