słownik angielsko - polski

English - język polski

decisive po polsku:

1. decydujący decydujący


To był decydujący moment.
Panie premierze, to decydujący okres w polityce międzynarodowej

Polskie słowo "decisive" (decydujący) występuje w zestawach:

Słownictwo: angielski - poziom rozszerzony DO MATU...
How to Make Your Site Look Half-Decent in Half an ...
UNIT 1 What are you like?
Speak-up poziom 9 41/2
Dział 1- podróże

2. stanowczy


On jest bardzo stanowczym kierownikiem.
Ja zawsze próbowałem być stanowczy wobec nich i nigdy się nie uśmiechać.

Polskie słowo "decisive" (stanowczy) występuje w zestawach:

1. STANAG 6001 level 2 - Personality, character, f...
kurs- describing yourself
Cechy charakteru
Człowiek, osobowość
Cechy charakteru

3. zdecydowany


Meżczyzna powinien być zdecydowany.
Dlaczego musisz być zdecydowany jeśli rozkręcasz swój własny biznes?
zdecydowany mężczyzna

Polskie słowo "decisive" (zdecydowany) występuje w zestawach:

Freature of character- Cechy charakteru
ubieganie się o pracę
moje Nowe słówka
character traits
Cameron's speech

4. decyzyjnyPolskie słowo "decisive" (decyzyjny) występuje w zestawach:

unit 3 upstream B2+
6 Style zarządzania
Pani Asia spr. work
rozdzial 1-4

5. zdecydowany stanowczyPolskie słowo "decisive" (zdecydowany stanowczy) występuje w zestawach:

1 unit jedna strona