słownik angielsko - polski

English - język polski

decisive po polsku:

1. zdecydowany zdecydowany


Meżczyzna powinien być zdecydowany.
Dlaczego musisz być zdecydowany jeśli rozkręcasz swój własny biznes?
zdecydowany mężczyzna

Polskie słowo "decisive" (zdecydowany) występuje w zestawach:

Freature of character- Cechy charakteru
cz. 1 kartkówka 01.10.20
ubieganie się o pracę
angielski zawodowy
Tableka "adjectives"

2. stanowczy


On jest bardzo stanowczym kierownikiem.
Ja zawsze próbowałem być stanowczy wobec nich i nigdy się nie uśmiechać.

Polskie słowo "decisive" (stanowczy) występuje w zestawach:

1. STANAG 6001 level 2 - Personality, character, f...
kurs- describing yourself
dobre cechy charakteru
Cechy charakteru
Człowiek, osobowość

3. decydujący


To był decydujący moment.
Panie premierze, to decydujący okres w polityce międzynarodowej

Polskie słowo "decisive" (decydujący) występuje w zestawach:

Słownictwo: angielski - poziom rozszerzony DO MATU...
Dział 1- podróże
Week 3 Level 2
cechy i wyglad
on Couples therapy

4. decyzyjnyPolskie słowo "decisive" (decyzyjny) występuje w zestawach:

unit 3 upstream B2+
zajęcia 25.06 i 30.06
6 Style zarządzania
Cechy Charakteru
Pani Asia spr. work

5. zdecydowany stanowczyPolskie słowo "decisive" (zdecydowany stanowczy) występuje w zestawach:

1 unit jedna strona

6. przełomowy


Chodzi o przełomowy wniosek o rozległym zakresie i olbrzymich konsekwencjach praktycznych i finansowych.

Polskie słowo "decisive" (przełomowy) występuje w zestawach:

4. Ocena 360
word formation