słownik angielsko - polski

English - język polski

deliver po polsku:

1. dostarczać dostarczać


dostarczać wodę pitną
dostarczać internet

Polskie słowo "deliver" (dostarczać) występuje w zestawach:

Praca unit 4 repetytorium gimnazjalisty
Zawody, miejsca pracy i przydatne zwroty
Artur - Travel broadens the mind
Praca - Longman. rep. gimnazjalne.
Plastyk Gimnazjum Zabrze słownictwo

2. wygłaszać wygłaszać


wygłaszać swoje zdanie na temat inwestycji poczynionych w mieście
Czy muszę wygłaszać przemówienie?

Polskie słowo "deliver" (wygłaszać) występuje w zestawach:

The Plan. Our plan for rail in Britain - Network Rail
BBC Learning English - Words in the News / Flying ...
Duke of Edinburgh admitted to hospital - BBC News
matura masters intermediate unit 4 uzupełnienie
Incoterms: Guide of everything you want to know ab...

3. doręczać doręczać



Polskie słowo "deliver" (doręczać) występuje w zestawach:

The burglary (Unit 1 Lesson 3)
New Matura Success - PI - 07
new matura succes pre-intermediate unit 7
Unit 7, new matura success

4. przekazać przekazać


np. przekazać pieniądze
Czy można mu coś przekazać?
muszćę przekazać ci biuro na czas wakacji
Kiedy Thomas wróci do domu, mógłbyś mu przekazać moją wiadomość?
Czasem trudno przekazać swoje myśli.
Proszę mu przekazać moje najgłębsze przeprosiny
Musimy przekazać naszą sztukę potomności.
Zapomniałem przekazać mu wiadomość.
Daj, o pani, o boska Mnemozyno, pi liczbę, którą też zowią ponętnie Ludolfiną, pamięci przekazać tak, by jej dowolnie oraz szybko do pomocy użyć.
Postanowił przekazać interesy synowi.
Był nieśmiały, nie umiał przekazać jej, co czuje.
Nie były w stanie przekazać swoich idei mężczyznom.
Proszę przekazać dokument do przejrzenia przez biuro zadządu.

Polskie słowo "deliver" (przekazać) występuje w zestawach:

1000 najczęstszych czasowników
Toastmasters 07.15
słówka kwiecień

5. wygłosić wygłosić


wygłosić mowę, nie powiedzieć ani słowa

Polskie słowo "deliver" (wygłosić) występuje w zestawach:

Słówka szkoła

6. Dostawa Dostawa


Niestety, jeszcze nie przyjechała dostawa.
Czy dostawa jest płatna?

7. roznosić roznosić



8. wygłaszać dostarczać wygłaszać dostarczać



Polskie słowo "deliver" (wygłaszać dostarczać) występuje w zestawach:

zakupy i usługi