słownik angielsko - polski

English - język polski

disappear po polsku:

1. zniknąć zniknąć


Lasy tropikalne w ścisłej strefie okołorównikowej znikają w tak szybkim tempie, że do 2000 roku 80 procent z nich może zniknąć.

Polskie słowo "disappear" (zniknąć) występuje w zestawach:

new matura success intermediate Unit 5(2)
New matura success Unit 5 What a disaster
Word formation 1 (karta parcy)
przedrostki i przyrostki: znaczenie przeciwne lub ...
miesiące, dni tygodnia i pory roku

2. zanikać


↳ Symbole na jego brzegu zaczynają zanikać.

Polskie słowo "disappear" (zanikać) występuje w zestawach:

Środowisko i świat zwieżąt i klęski żywiołowe i po...
4.2: Świat zwierząt i roślin
moduł 4 Świat przyrody
moduł 4 świat przyrody
środowisko przyrodnicze

3. znikaćPolskie słowo "disappear" (znikać) występuje w zestawach:

Winning and losing 1/2
angielski 3,4

4. zaginąćPolskie słowo "disappear" (zaginąć) występuje w zestawach:

back to nature