słownik angielsko - polski

English - język polski

forecast po polsku:

1. prognoza


prognoza pogody
Prognoza na dzisiaj się sprawdziła.
Prognoza na jutro nie jest dobra.
Nie spodziewałem się, że wczorajsza prognoza pogody się sprawdzi.
Jak mówi prognoza pogody, ten tajfun zbliża się do Okinawy.

Polskie słowo "forecast" (prognoza) występuje w zestawach:

Komponent, egzamin B2, biznes cz.1
Data, Reasearch & Information
Speak Up - IN1 - Unit 3
angielski dział 5 kl.8
dz 9 pogoda i klinat

2. prognozowaćPolskie słowo "forecast" (prognozować) występuje w zestawach:

angielski - financial control II
nieregularne #1 tłumaczenia
5 Świat przyrody częsc pierwsza
Słówka (czasowniki nieregularne)
czasowniki 2 elector.pl

3. prognoza pogody


Długoterminowa prognoza pogody ułatwia czasami zaplanowanie weekendowych spacerów.
prognoza pogody jest codzienne
Jaka jest prognoza pogody (na jutro)?

Polskie słowo "forecast" (prognoza pogody) występuje w zestawach:

weather and the environment
5 pierwsze kolumny
Świat przyrody
GEOGRAFIA słówka
pogoda i klimat

4. przewidywać


przewidujemy przewidywaliśmy będziemy przewidywać

Polskie słowo "forecast" (przewidywać) występuje w zestawach:

czasowniki nieregularne, forma II

5. przewidywaniePolskie słowo "forecast" (przewidywanie) występuje w zestawach:

Medyn Kolos 1 Semestr 2

6. przewidzieć


Nikt nie może przewidzieć co się stanie.
Powinieneś był przewidzieć konsekwencje twoich czynów.
Chciałbym umieć przewidzieć przyszłość.
Nie możemy przewidzieć przyszłości.
W istocie nic nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
Czy rzeczywiście można przewidzieć trzęsienie ziemi?
Nie da się przewidzieć, kiedy zdarzy się trzęsienie ziemi.
Nie da się przewidzieć trzęsienia ziemi.
Nie da się przewidzieć, co się zdarzy.

7. przepowiadać


Znam kobietę, która ma kryształową kulę i potrafi przepowiadać przyszłość.

Polskie słowo "forecast" (przepowiadać) występuje w zestawach:

Angielski II gimnazjum kartkówka unit 5
Live Beat 4 - słówka z działu 4
🇺🇸Moja lekcja

8. prognozować przewidywaćPolskie słowo "forecast" (prognozować przewidywać) występuje w zestawach:

świat przyrody