słownik angielsko - polski

English - język polski

form po polsku:

1. formularz formularz


proszę wypełnić formularz
Proszę przesłać mi formularz faksem.
Pomóż mi wypełnić ten formularz.
Tom wypełnił ten formularz.
Może pan wypełnić ten formularz?
Proszę wypełnić formularz i odesłać do 2 grudnia.
Wypełnij ten formularz, by dowiedzieć się, kim mogłeś być w poprzednim życiu.
Proszę wypełnić formularz długopisem.
Drogi panie, proszę wypełnić ten formularz.
Proszę uzupełnić formularz.
1. Niech no też podpiszę ten formularz. / 2. Mam formularz, który możesz wypełnić. / 3. Wypełnij ten formularz.
Możesz wypełnić ten formularz?
wypełnić formularz
A teraz możemy już przejść do etapu wypełnienia formularza reklamacyjnego.
Jane wypełniła formularz.

Polskie słowo "form" (formularz) występuje w zestawach:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 600...
English vocabulary in use elementary Unit 19
Unit 1 (podstawowe słówka z rozdziału 1)
w poszukiwaniu pracy, praca i pieniadze, praciwnicy
w poszukiwaniu pracy, praca i pieniądze, pracownicy

2. forma forma


forma plażowa
Demokracja to najgorsza forma rządów, z wyjątkiem wszystkich innych, które testowano.

Polskie słowo "form" (forma) występuje w zestawach:

1000 słów najczęściej używanych
na spr pani małgosia!!!
Pracownia Artystyczna "Mali Twórcy" | Ceramika dla...
pomoc w naglych wypadkach
Angielski zawodowy luty/mar

3. tworzyć tworzyć


Jak stworzyć własne fiszki?
tworzyć rząd
Anna chciała stworzyć piękny ogród.
Jesteśmy próbujący stworzyć otoczenie zaufania i szacunku wzajemnego.
Dlatego właśnie mogę tworzyć muzykę.
Tworzyć plany i je wprowadzać w życie to dwie różne rzeczy.
Co by się działo, nie przestanę tworzyć muzyki.
Przynajmniej masz szczęście, że możesz tworzyć piękne zdania, nawet jeśli są one pozbawione sensu.

Polskie słowo "form" (tworzyć) występuje w zestawach:

Podróżowanie i turystyka. Real Life, Unit 5
Live beat 4 - słówka z działy 5
IV Techniukm Państwo i Społeczeństwo
C4. military unit, responsibilities
kolokwium język angielski prawniczy

4. formować formowaćPolskie słowo "form" (formować) występuje w zestawach:

Słówka motoryzacyjne i techniczne
Angielski umlub dietetyka donesch-jeżo english for...
układ krwionośny i nerwowy
Reading Explorer 1-3
pioneer b1 unit 2

5. sylwetkaPolskie słowo "form" (sylwetka) występuje w zestawach:

Live first people
Wygląd - Appearance

6. klasa


Moja klasa jest fajna.
klasa (sala lekcyjna)
(Jaka jest klasa tych jajek?)
Nasza klasa była utrzymywana w porządku.
Klasa podzieliła się na dwie drużyny.
Cała klasa dziś w komplecie.
Ta klasa składa się z 15 chłopców i 28 dziewcząt.
Nasza klasa składa się z 40 chłopców.
Klasa była zbyt duża do policzenia przez jedną osobę.
Ta klasa składa się z 40 uczniów.
profesor nakazal aby klasa byla dobrze wyczyszczona
Gdzie jest klasa Toma?
Nasza klasa jest nieliczna.

Polskie słowo "form" (klasa) występuje w zestawach:

Szkoła i Edukacja - School and Education
Get to speak book 3

7. kształt


Musimy nadać naszemu planowi ostateczny kształt.
Kształtujemy nasze budowle. Potem one kształtują nas.
Jaki to ma kształt? Stół miał okrągły kształt. Wysłał mi pocztówkę w kształcie palmy.
Co to za kształt?
Większość budynków ma kształt kwadratu lub prostokąta
Jaki kształt ma twój salon?
okrągły kształt
Nie podoba mi sie ten kształt.
Budynek uniwersytetu ma kształt psiej miski.
Ziemia ma kształt pomarańczy.
Ta skała ma kształt zwierzęcia.
Cząsteczka metanu ma tetraedryczny kształt.

8. kształtować


Musisz zacząć kształtować swoją przyszłość w młodym wieku.
Należy zacząć kształtować swoją przyszłość od wczesnych lat.

Polskie słowo "form" (kształtować) występuje w zestawach:

Word Formation 2

9. blankietPolskie słowo "form" (blankiet) występuje w zestawach:

Ucz się jeszcze wydajniej z kontem premium
Ucz się jeszcze wydajniej z kontem premium
Ucz się jeszcze wydajniej z kontem premium