słownik angielsko - polski

English - język polski

lack po polsku:

1. brak


brak odpowiedzialności
Niestety, ta sytuacja jest typowa dla Polski gdzie wiele rodzin musi żyć razem z braku mieszkań.
Brak snu może mieć potężny negatywny wpływ na wyniki studentów.
Ponieważ w mieście dotkliwie odczuwa się brak wody, musimy czasami obejść się bez kąpieli.
Jemu chyba brak piątej klepki.
Nie brak optymistycznych głosów, mówiących o poprawie stanu gospodarki.
Brak harmonii kolorystycznej wyróżnia ten obraz.
Snom brak przede wszystkim konsekwencji.
Na posiedzeniu zarządu, na którym brak jest quorum, można poddać pod głosowanie wyłącznie uchwałę odnośnie zwołania kolejnego posiedzenia.
brak nam przestrzeni / miejsca 2. z braku laku, z braku czegoś lepszego, w zastępstwie czegoś
Nie podobała mi się rutyna i brak szans na awans.
Ktoś mógłby twierdzić, że takie przekonania świadczą jedynie o braku wykształcenia
Nie możemy zacząć eksperymentu z braku ważnych substancji.
W rzeczywistości czerń to nie kolor, tylko brak koloru.
Przez brak współpracy z jego strony nasz plan poniósł klęskę.

Polskie słowo "lack" (brak) występuje w zestawach:

state verbs tylko dla present simple
angielski - słówka i wyrażenia 2
Słówka z 4 modułów książki nr 3
Headway Intermediate Unit 8
27.02.14 Ukraina vs Venezuela

2. brakować


Kiedy pojedziesz, będzie mi ciebie brakować.
Będzie mi brakować twojej kuchni.

Polskie słowo "lack" (brakować) występuje w zestawach:

No one wants to hire my clever daughter
Słownictwo z Un 6 - Różne
Część 4 Possession and relationships between thing...
Angielski Zawodowy
Słówka unit 1 podręcznik

3. niedostatek


niedostatek świeżej wody

Polskie słowo "lack" (niedostatek) występuje w zestawach:

accordung to the scientists...

4. brak czegośPolskie słowo "lack" (brak czegoś) występuje w zestawach:

dziecięce spa

5. nie posiadać