słownik angielsko - polski

English - język polski

lock up po polsku:

1. aresztować aresztować


Ścigali go, by go aresztować.

Polskie słowo "lock up" (aresztować) występuje w zestawach:

litera L (podstawowe)
Nana First 1

2. zamknąć w więzieniu zamknąć w więzieniu