słownik angielsko - polski

English - język polski

loving po polsku:

1. kochający kochający


Bóg jest kochający.

Polskie słowo "loving" (kochający) występuje w zestawach:

Family life, social and emotional
g&o unit5 family and sovial life
Słownictwo angielskie - wygląd, cechy charatkeru II
Express Publishing Matura poziom podstawowy unit 1
family life, social and emotional

2. czuły czuły


być czułym w stosunku do kogoś
Uwielbiam jej czuły uśmiech.
Psy mają czuły węch.
Mój ojciec kochał mnie tak samo jak matka, był też równie czuły.

Polskie słowo "loving" (czuły) występuje w zestawach:

TB C1 1.4 samoświadomość i komunikacja
pozytywne cechy charakteru ignacy
Cechy Charakteru i Osobowości - Features of Charac...
angielski 2 czlowiek
Moja pierwsza lekcja