słownik angielsko - polski

English - język polski

mention po polsku:

1. wspomnieć wspomnieć


Zapomniałam wspomnieć o jego żonie.
wspomnieć jego twórcy

Polskie słowo "mention" (wspomnieć) występuje w zestawach:

Direct Method For English Book 4 unit 24, 23, 22
7. The Staplestones of Merripit House
The job opportunity PI1 4/1
Korepetycje 13, czasowniki Gerund 1
Password Reset A2+ (2020/2021)/ 1.6. Ethical issue...

2. wzmianka


Każda wzmianka o nim irytowała ją.

Polskie słowo "mention" (wzmianka) występuje w zestawach:

How to Make Your Site Look Half-Decent in Half an ...
Friends 1"couldn't hit water if he was standing on...
słówka i wyrażenia przydatne na rozmowie kwalifika...
rozdział 1 - food and restaurant
Right on time PI1 4/4

3. wspominać


Byłoby fajnie powspominać stare dobre czasy.
Ona nie mówi po angielsku, a o francuskim to już nie ma co wspominać.

Polskie słowo "mention" (wspominać) występuje w zestawach:

Angielski słówka unit 1
Week 7 Level 2
lekcja 21/10/15
angielski 3,4
Matury próbne

4. wspominać o czymśPolskie słowo "mention" (wspominać o czymś) występuje w zestawach:

zawodowy 4 dział
Jacek lekcja 9
Vocabulary part 2
listopad kk19

5. wspomnienie


Jakie jest twoje najlepsze wspomnienie z wakacji?
wspomnienie, retrospekcja / widzisz co zdarzyło się wcześniej

Polskie słowo "mention" (wspomnienie) występuje w zestawach:

angielski, słówka 20.11.13r. (str. 48-49)
04.05.2012 (prace domowe)

6. wspominać oPolskie słowo "mention" (wspominać o) występuje w zestawach:

słówka z unitu 10 - matura solution
Unit 1 klasa 2

7. nadmienićPolskie słowo "mention" (nadmienić) występuje w zestawach:

lekcja 12 - choroba
zawodowy angielski
Unit 4 Part 1

8. wspomnieć o czymśPolskie słowo "mention" (wspomnieć o czymś) występuje w zestawach:

Weather Unit 4
słówka medyczne

9. wymieniać


Ludzie mogą wymieniać się usługami.
Jednakże jeśli znasz chiński lub koreański, możesz wymieniać poglądy z większą liczbą ludzi.

Polskie słowo "mention" (wymieniać) występuje w zestawach:

Kurs w pracy
Kurs w pracy

10. wspominając


spędziliśmy kolejną godzinę wspominając o starych czasach.
Ona umie grać na skrzypcach, nie wspominając o pianinie.

11. wspominać cośPolskie słowo "mention" (wspominać coś) występuje w zestawach:

bardzo ważne

12. wzmiankować