słownik angielsko - polski

English - język polski

modern po polsku:

1. nowoczesny nowoczesny


Budynek był bardzo nowoczesny. Miał wszystkie najnowsze technologie, łącznie z windą obsługiwaną głosem.
nowoczesny dom
Budynek na placu w centrum jest bardzo nowoczesny.
Interlingua to nowoczesny instrument komunikacji międzynarodowej.

Polskie słowo "modern" (nowoczesny) występuje w zestawach:

wynajem mieszkania i warunki mieszkalne
Dom i Wyposażenie - House and House Appliances
Types of shops / Containers / Shopping / Money
miejsce zamieszkania to ........ cz. 1 (księga 2)
dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła

2. współczesny współczesny


To miało duży wpływ na współczesnych architektów.
Nie powiedziałbym, że on należy do najciekawszych artystów współczesnych
we współczesnym czasie

Polskie słowo "modern" (współczesny) występuje w zestawach:

New exam connections 4 unit 8
Grammar and communication
Genetically Modified Foods
Unit 10 Matura Builder
sprawdzian 8 rozdzial

3. modny modny


modny bar

4. nowoczesny współczesnyPolskie słowo "modern" (nowoczesny współczesny) występuje w zestawach:

In the house

5. modern


Do you like modern abstract painting?
Poland's most well-known modern composer is Henryk Gorecki.