słownik angielsko - polski

English - język polski

modern po polsku:

1. nowoczesny nowoczesny


Budynek był bardzo nowoczesny. Miał wszystkie najnowsze technologie, łącznie z windą obsługiwaną głosem.
nowoczesny dom
Budynek na placu w centrum jest bardzo nowoczesny.
Interlingua to nowoczesny instrument komunikacji międzynarodowej.

Polskie słowo "modern" (nowoczesny) występuje w zestawach:

Dom i Wyposażenie - House and House Appliances
Types of shops / Containers / Shopping / Money
miejsce zamieszkania to ........ cz. 1 (księga 2)
English Class A2+ Lesson 1.1
2C/ Nerina Klein’s Travel blog

2. współczesny współczesny


To miało duży wpływ na współczesnych architektów.
Nie powiedziałbym, że on należy do najciekawszych artystów współczesnych
we współczesnym czasie

Polskie słowo "modern" (współczesny) występuje w zestawach:

New exam connections 4 unit 8
Genetically Modified Foods
Unit 10 Matura Builder
kultura sport 2/2 ingla
Unit 8 (Landscape)

3. modny modny


modny bar