słownik angielsko - polski

English - język polski

outcome po polsku:

1. wynik wynik


Czy jesteś zadowolony z wyniku twojego badania naukowego?
Nie było możliwe przewidzenie wyników wyborów
Niezależnie od wyniku referendum, będziemy kontynuować pracę na rzecz naszego kraju.
wynik wyborów
pozytywny wynik
Wynik meczu zależy od jego gry.
Wynik go zadowoli.
Przy aplikowaniu do amerykańskich uniwersytetów, wynik TOEFL jest tylko jednym z elementów.
Cokolwiek robisz, rób rozważnie i zważaj na wynik.
Wynik był poniżej naszych oczekiwań.
↳ Teraz przekonasz się, jaki będzie wynik.
Nie poznasz wyniku dopóki nie spróbujesz zrobić tego.
Niebieskie oczy są prawdopodobnie wynikiem jakiejś mutacji genetycznej.
wynik naszych badań jest zdumiewający!
wynik dowolnej transakcji (porozumienia)

Polskie słowo "outcome" (wynik) występuje w zestawach:

Reading - DUNIN - WSNJO 17, 18, 39, 53
law 10 determining the outcome of the game
Słówka na dzisiaj (piątek 17.03)
temat szkoła: podstawa i rozszerzenie-najtrudniejsze
30 Behaviors That Will Make You Unstoppable

2. rezultat rezultat


Przypisała ten rezultat swojej nieuwadze.
Jest to jak dotąd najlepszy rezultat.

Polskie słowo "outcome" (rezultat) występuje w zestawach:

Matura Explorer Advanced - Module 4
Kartkówka ze słówek SpeakOut Upper U5
module 4 advanced explorer
Body Language - TED talk
Unit 6 Writing pp. 86-87

3. efekt


Zanim cokolwiek zrobisz, pomyśl, jaki to może mieć efekt.
Spokojnie, przyspieszanie spraw przyniesie efekt odwrotny.

Polskie słowo "outcome" (efekt) występuje w zestawach:

matura focus 4 unit 5 the world at your feet cz2
matura focus rozdział 5 cz.2
The world at your feet.
The world at your feet
the world at your feet

4. wynik rezultatPolskie słowo "outcome" (wynik rezultat) występuje w zestawach:

PODSTAWY TLUKACZENIA KARTKOWKA
Moja pierwsza lekcja
password 2r.4

5. skutek


Jego uwagi odniosły skutek przeciwny.
Poważnie zachorował na skutek przepracowania i niedożywienia.

Polskie słowo "outcome" (skutek) występuje w zestawach:

15 słówek #1