słownik angielsko - polski

English - język polski

perceive po polsku:

1. postrzegać


Ktoś mógłby postrzegać to jako błąd
Najbardziej martwię się o to, jak ludzie będą mnie postrzegać.

Polskie słowo "perceive" (postrzegać) występuje w zestawach:

Angielski specjalistyczny - CULTURE
Rozdział 1 Longman Repetytorium poziom rozszerzony
40 słówek ze strony 106
attitudes, the mind
Mergers & Acquisitions

2. dostrzec


Budzisz się leżąc na skalistej podłodze ciemnej groty. Z góry sączy się delikatne światło. Możesz dostrzec jedynie kilka otworów prowadzących na zewnątrz jaskini. Co robisz teraz?
Gołym okiem można dostrzec około 5 tysięcy gwiazd.

Polskie słowo "perceive" (dostrzec) występuje w zestawach:

Moja pierwsza lekcja
Moja pierwsza lekcja
december 2018
verb stative
test blokowy pł b2

3. postrzegać dostrzegaćPolskie słowo "perceive" (postrzegać dostrzegać) występuje w zestawach:

Attitudes (Longman repetytorium rozszerzone)
Człowiek rozszerzenie

4. spostrzegaćPolskie słowo "perceive" (spostrzegać) występuje w zestawach:

Przygotowania do matury 2
Reading explorer-słówka.2
State verbs 2
Test styczeń16

5. przestrzegać


Musisz przestrzegać wszystkich zasad i procedur.
Musimy przestrzegać tego, co mówi sąd.
Stosując unijne prawodawstwo, państwa członkowskie muszą przestrzegać zapisów karty.
przestrzegać reguł
Powinniśmy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
Niektórym uczniom trudno przychodzi przestrzegać przepisów.
Oczywiste jest, że każdy musi przestrzegać prawa.
Syria obiecuje przestrzegać rozejmu
Oczywiste jest, że wszyscy musimy przestrzegać zasad ruchu drogowego.
Musimy przestrzegać ograniczeń prędkości.
Przestrzegać dawnych obyczajów.
To go nauczy, że trzeba przestrzegać prawa.
Podczas kempingu, musimy przestrzegać pewnych reguł.
jeśli chcesz odnieść sukces, musisz przestrzegać zasad
Trzeba będzie przestrzegać Europejskiego Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu, zamiast go grzebać.

6. postrzeganePolskie słowo "perceive" (postrzegane) występuje w zestawach:

education in britain

7. postrzegać lub dostrzegaćPolskie słowo "perceive" (postrzegać lub dostrzegać) występuje w zestawach:

człowiek 666
człowiek666 p