słownik angielsko - polski

English - język polski

quiz show po polsku:

1. teleturniej teleturniejPolskie słowo "quiz show" (teleturniej) występuje w zestawach:

Lights, camera, action!
praca klasowa
The S-Factor
zadanie domowe
Przed TV (słówka)

2. quiz quiz


Świadek z quizu policyjnego w procesie o morderstwo.
Odpowiedzi na ten quiz były dla niego łatwe.

Polskie słowo "quiz show" (quiz) występuje w zestawach:

Discover english - Starter, Unit 1
unit 1,2 discover adventure 2
matura rozszerzona - kultura
angielski 8 a,b

3. kwiz kwizPolskie słowo "quiz show" (kwiz) występuje w zestawach:

Dział 8b (ALE TO PROSTE XDD)