słownik angielsko - polski

English - język polski

require po polsku:

1. wymagać


wymagać czegoś od kogoś lub czegoś
tego nie możesz od nikogo wymagać
Przestańcie wymagać od innych i zacznij od siebie.
Musi wymagać od Rosji chęci przestrzegania wymogów Międzynarodowej Organizacji Handlu.
Sytuacja zdawała się wymagać natychmiastowego działania.

Polskie słowo "require" (wymagać) występuje w zestawach:

Closing the generation gap. Young and old.
Genes of fidelity and adultery
list formalny (FORMAL LETTER)
Lekcja wygenerowana z obrazka
Lekcja wygenerowana z obrazka

2. potrzebować


potrzebować pomocy
W przyszłym tygodniu nie powinieneś już potrzebować pomocy.

Polskie słowo "require" (potrzebować) występuje w zestawach:

new matura success pre-intermediate, unit 8
Maj / czerwiec - wstęp
Vocabulary - listening
sprawdzian 5.06
Rick and Morty

3. ogłaszać nabórPolskie słowo "require" (ogłaszać nabór) występuje w zestawach:

Słówka z książki
słówka M2-3 podr.

4. wymaga


Mój zegarek wymaga naprawy.
Nauczanie wymaga cierpliwości.
Ten dom wymaga remontu.
Ten samochód wymaga przeglądu.
Ten przypadek wymaga rozwagi.
Ten przepis wymaga czterech dojrzałych pomidorów.
Ten plan wymaga dyskrecji.
Opanowanie języka obcego wymaga ciężkiej pracy.
Ten płaszcz wymaga przeróbki.
Ta praca wymaga specjalnej zręczności.
Wszelkie zadanie wymaga do ukończenia więcej czasu, niż mamy.
Dobre poznanie kogoś zawsze wymaga czasu.
Ta sytuacja wymaga ostrożnego potraktowania.
Jeśli chcesz mówić jak rodzimy użytkownik, to wymaga to masę pracy.
Wymaga to ćwiczeń.

Polskie słowo "require" (wymaga) występuje w zestawach:

Moja pierwsza lekcja
na kolokwium

5. wymagają


Te sprawy wymagają przedyskutowania.
Ćwiczenia sportowe wymagają szczupłej figury.

Polskie słowo "require" (wymagają) występuje w zestawach:

9). Słówka z lekcji 2
ANG ZAWODOWY - KART 1

6. wymagać czegośPolskie słowo "require" (wymagać czegoś) występuje w zestawach:

formal English and confusing words
Nowe slowka po kursie Ang. 09.02.2019
August/ September
Podstawa Sport

7. zażądać


Proszę zażądać nowej wersji oprogramowania.

8. żądać


żądać czegoś
Ludzie powinni żądać wolności i spokoju od ich rządu.

Polskie słowo "require" (żądać) występuje w zestawach:

angielski 3,4

9. wymagany


wymagany dokument
sprzęt jest wymagany