słownik angielsko - polski

English - język polski

rise rose risen po polsku:

1. podnosić sięPolskie słowo "rise rose risen" (podnosić się) występuje w zestawach:

irregular verbs / czasowniki nieregularne podstawowe
Czasowniki nieregularna kolumna 2
Czasowniki nieregularne 2
Czasowniki niereguralne
irregular verbs

2. wzrastać


Ten trend będzie wkrótce wzrastać wraz z rozwojem technologii do maksymalnego potencjału.

Polskie słowo "rise rose risen" (wzrastać) występuje w zestawach:

czasowniki z identyczną formą w każdej z odmian
GREEN SCHOOL New Inspiration 3 – czasowniki niereg...
Irregular verbs cz. II
Irregular verbs cz. II
nieregularne kolumna II

3. rosnąć


Przestałem rosnąć, gdy miałem 18 lat.
Nasza gospodarka będzie słabnąć, a emisja nie będzie spadać, ale rosnąć.
rosnąć bardzo szybko
Drzewa potrzebują światła słonecznego i wody aby rosnąć.
Cena ryb zaczyna rosnąć.
Bezrobocie będzie stopniowo rosnąć.

Polskie słowo "rise rose risen" (rosnąć) występuje w zestawach:

czasowniki nieregularne z angielskiego 3
czasowniki nieregularne angielski
Angielski czas przeszły cz. 1
czasowniki nieregularne
czasowniki nieregularne

4. wstawać


Nienawidzę wstawać wcześnie.
Ona stara się wstawać codziennie o szóstej.
Nie mam ochoty wcześnie wstawać i ciężko pracować.
Trudno jest mi wstawać przed szóstą.
Brakuje im ideału, powodu, by wstawać wcześnie rano.
Powinna wcześnie kłaść się i wcześnie wstawać.
On zwykł w nerwach wstawać z miejsca.
Musisz wcześniej wstawać.
Mama mówi, że powinieneś wstawać.
Mój ojciec zwykł wstawać o szóstej, nawet zimą.
Dzieci, wstawać!
Czas wstawać.
Jesteś jedyną osobą, jaką znam, która lubi wstawać wcześnie rano.
wstawać z łóżka
Ostatnio staram się dla zdrowia chodzić spać i wstawać wcześnie.

Polskie słowo "rise rose risen" (wstawać) występuje w zestawach:

Czasowniki nieregularne part.3
czasowniki nieregularne II

5. wznosićPolskie słowo "rise rose risen" (wznosić) występuje w zestawach:

nieregularne angl
irregular Zuza

6. podnieść


Czy możesz podnieść swoje zabawki z podłogi?
Zapomniałem podnieść słuchawki przed wybraniem numeru.
Nie jestem w stanie podnieść tego kamienia.
To biurko było zbyt ciężkie, by je podnieść.
Jim upuścił długopis i schylił się, by go podnieść.
Próbowała podnieść pudło ale okazało się to niemożliwym.
Nie potrafię podnieść tak ciężkiego samochodu.
Kiedy wywołam czyjeś nazwisko, proszę podnieść rękę.
Rok rekordowych zysków dla banków inwestycyjnych zrobił niewiele, aby podnieść nadzieje. Leczenie otyłości będzie kosztować za dużo i to znacznie podniesie składki zdrowotne.
Kłamstwo jest usprawiedliwione w przypadku lekarza, który chce podnieść na duchu beznadziejnie chorego pacjenta.
Może uda się podnieść do 90.
Musimy go podnieść.
podnieść brwi
Moja torba upadła. Musze ją podnieść.
Możesz mi pomóc to podnieść?

Polskie słowo "rise rose risen" (podnieść) występuje w zestawach:

nieregularne vol3
Czasowniki nieregularne
irregular verbs 2
irregular verbs list

7. wznosić sięPolskie słowo "rise rose risen" (wznosić się) występuje w zestawach:

czasowniki nieregularne 3
Czasowniki nieregularne.

8. wschodzićPolskie słowo "rise rose risen" (wschodzić) występuje w zestawach:

Moja lekcja i nieregularne
czasowniki nieregularne cz III

9. wzrost


Ostatnio zauważyliśmy wzrost popytu na nasze usługi.
On ma metr sześćdziesiąt pięć wzrostu.
średniego wzrostu
Wiele osób skarży się na wzrost cen tytoniu.
Niski wzrost nie jest większą przeszkodą w życiu.
Wzrost PKB w drugim kwartale był wyższy od spodziewanego.
Rewolucja technologiczna przyniosła błyskawiczny wzrost branży informatycznej.
Nierozsądne oświadczenie rządu spowodowało wzrost cen.
Wzrost kwartalny w wysokoości 1,2 proc. oznacza wzrost roczny w wysokości 4,8 proc.
Wzrost przestępczości nieletnich stanowi poważny problem.
Ten nadzwyczajny wzrost objaśnia się szybkim zjednoczeniem gospodarczym, który zaszedł w tym samym czasie.
wzrost gospodarczy, nagły wzrost liczby bezrobotnych
osiągać wzrost w wysokości 300%
Globalny popyt na ropę zwiększy się ze względu na wzrost ludności.
wzrost w centymetrach

Polskie słowo "rise rose risen" (wzrost) występuje w zestawach:

czasowniki nieregularne
nieregularne II

10. wzrosnąć